چند ایده برای اینکه از بالکن کوچکتان لذت ببرید

چند ایده برای اینکه از بالکن کوچکتان لذت ببرید

اگر شما به اندازه‌ی کافی خوش شانس هستید که یک بالکن در آپارتمانتان داشته باشید، به شما تبریک میگویم. متاسفانه، همانطور که می‌دانید این فضا ممکن است بی استفاده رها شود و یا آنقدر بزرگ نباشد که همه‌ی وسایلی که

تاریخچه خانه هوشمند

تاریخچه خانه هوشمند

اولین خانه‌های هوشمند فقط در حد ایده بودند و واقعی نبودند. دهه‌ها، داستان‌های علمی_تخیلی ایده‌ی خانه هوشمند را کشف کرده بودند. نویسنده‌های زیادی مانند «ری بردبری» آینده‌ای را تصور کرده بود که در آن خانه‌ها برهم کنشی دارند و خودشان